سمینار رایگان آشنایی با دیجیتال مارکتینگ پنجشنبه 29 اردیبهشت|ظرفیت محدود

سمیناررایگان  آشنایی با دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟ 

به استفاده از بسترهای دیجیتالی برای انجام و توسعه ی بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ گفته میشود.

چه مهارت هایی در این دوره آموزش داده میشود؟


✔️استراتژی تولید و محتوا
✔️استراتژی بازاریابی و فروش
✔️مدیریت سایت با رویکرد مارکتینگ
✔️مدیریت سئو با رویکرد دیجیتال مارکتینگ
✔️شبکه های اجتماعی(اینستگرام و ...)
✔️گوگل آنالیتیکس و گوگل ادز


این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

• مدیران اجرایی، مدیران بازاریابی، مدیران روابط عمومی و مدیران فروش
• مدیرانIT
• افرادی که میخواهند کسب و کار خود را از حالت سنتی به حالت مدرن تبدیل کنند.
• صاحبان کسب و کار
• هرکس که به دنبال یافتن شغل در حوزه دیجیتال مارکتینگ است
• کارشناسـان و افـرادی کـه مسـئول طراحـی و اجـرای اسـتراتژی دیجیتـال مارکتینـگ بـرای
سـازمان خـود هسـتند.

بازارکار دیجیتال مارکتینگ؟


با توجه به گسترش بسترهای دیجیتالی بازارکار بسیار خوبی برای این رشته بازاریابی وجود دارد. هم به صورت فری لنسر و هم به صورت فعالیت های سازمانی .

آیا این دوره دیجیتال مارکتینگ رسا همراه با سرتیفیکیت است؟
بله این دوره در موسسه آموزشی رسا همراه با مدرک بین المللی فنی و حرفه ای می‌باشد.