شروع دوره های دیپلم کامپیوتر -شروع مهارت های تخصصی جهت اخذ دیپلم آموزش و پرورش

مهارت های کار و دانش جهت اخذ
دیپلم کامپیوتر درشاخه تصویرسازی
ازآموزش و پرورش

افراد واجد شرایط دیپلم
 ترک تحصیلی ها
 خانم های خانه دار
 فارغ التحصیلان و دانشجویان
 افرادی که تمایل به گرفتن دیپلم مجدد دارند

عناوین دوره های کاردانش در اخذ دیپلم کامپیوتر:
-کاربررایانه
- نرم افزاراداری
- شهروندالکترونیک
- طراحی گرافیک رایانه ای ( فتوشاپ )
نرم افزارگرافیکیFreehand-
نرم افزارگرافیکی Corel Draw-
نرم افزارگرافیکی Flash-

توانایی ومزایای کسب شده پس ازگذراندن دوره های فوق درپکیج دیپلم:
- - تسلط برویندوز 7 به صورت کامل
- - آموزش کامل آفیس ( Word-Excel-Access-Power Point- Outlook )
- - تسلط کامل به اینترنت و....
- - تسلط برنرم افزارهای گرافیکی جهت هرگونه طراحی برای پوستر،بنر،کارت ویزیت وانواع بروشورهای تبلیغاتی دردفاترتبلیغاتی وفنی
- - کارآموزانی که دیپلم ناقص هستندپس ازگذراندن دوره های فوق درموسسه ودوره های تئوری درآموزش وپرورش می توانند دیپلم رسمی خودراازآموزش وپرورش بگیرندودردانشگاه ادامه تحصیل بدهند.
- - دریافت 7 گواهینامه معتبرورسمی ازسازمان فنی وحرفه ای درهرکدام ازدوره های فوق - .
کلمات کلیدی :