ثبت نام دوره های کاربردی حسابداری ویژه بازار کار(مقدماتی،حقوق و دستمزد،حسابداری با کامپیوتر و ...)

دوره های آموزشی در رشته امور مالی و بازرگانی (حسابداری و بیمه):

حسابدارعمومی مقدماتی 
حسابدارعمومی تکمیلی 
حسابدارحقوق ودستمزد 
حسابداري پیشرفته 
رایانه کارحسابداري مالی(حسابداری با کامپیوتر) 
پکیج اداری حسابداری 
(مقدماتی،حقوق ودستمزد، رایانه کارحسابداري مالی،پیشرفته) 
حسابدار صنعتی درجه2 
حسابدار مالیاتی 
بازار یاب بیمه 
دفترداری دفاتر قانونی حسابداری 
بیمه گر بیمه‌های بازرگانی 
حسابداری دارائی‌های ثابت (تجهیزات، اموال و ماشین آلات) 
کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی 
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه باربری 
کارشناس بیمه خودرو 
کارشناس بیمه عمروحوادث 
مديريت مالي براي مديران غير مالي

دوره های مالیاتی:

دوره جامع مالیاتی مقدماتی 
دوره جامع مالیاتی متوسطه 
دوره جامع مالیاتی تکمیلی 
حسابداری وحسابرسی شرکتهای پیمانکاری 
آموزش تهیه وتنظیم اظهارنامه های مالیاتی 
مدیریت زمان ویژه حسابداری 
مدیریت استرس ویژه حسابداران 
تجزیه و تحلیل صورت های مالی 
آنالیز صورت های مالی 
حسابرسی مالیاتی 
تحلیلی برقانون جدید مالیات های مستقیم