دوره تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه، شغلی است در حوزه الکترونیک که 
دارای شایستگی های کاربردی تلفن همراه 

،و بررسی و تست مدارهای الکترونیکی 

و کاربردآن ها تجزیه و تحلیل بلوک 

دیاگرام گوشی،باز و بست کردن و 

تشخیص عیب ورفع عیب های گوشی های 

مختلف و تعمیر صفحه نمایشگر آن می باشد . 

این شغل با تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه در ارتباط است.
از این رو موسسه آموزشی رسا با اخذ مدرک رسمی
از فنی و حرفه ای این دوره را برگزار میکند .
مهلت ثبت نام فراگیران محترم سوم بهمن می باشد .